Η καθυστέρηση πάντα φέρνει κίνδυνο και το να αναβάλλεις ένα μεγάλο σχέδιο σημαίνει συχνά να το καταστρέφεις

Μιγκέλ ντε Θερβάντες, 1547-1616, Ισπανός συγγραφέας

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ αναλαμβάνει την προαξιολόγηση, την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, τη σύνταξη φακέλου δικαιολογητικών και την υποβολή τους στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με σκοπό την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (Aναπτυξιακός Nόμος, Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα). Επίσης, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, έως και την ολοκλήρωσή του, με την προετοιμασία δικαιολογητικών ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση υλοποίησης έργου

επιδοτούμενα προγράμματα, ΕΣΠΑ, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, επενδυτικός νόμος, αναπτυξιακός νόμος, επενδύσεις, σύμβουλοι επενδύσεων, επενδυτικά προγράμματα, οικονομοτεχνικές μελέτες