Κάνε όσο πολύπλοκα σχέδια θέλεις, αλλά οι εντολές που δίνεις για την εφαρμογή τους πρέπει να είναι απλές και ξεκάθαρες

Nαπολέων Βοναπάρτης, 1769-1821, Γάλλος στρατηλάτης & αυτοκράτορας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ. Η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε δυναμικό υψηλής κατάρτισης και προσωπικών δεξιοτήτων, στοχεύοντας στην προσέλκυση προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για τη στελέχωση των επιχειρησιακών της μονάδων και την υποστήριξη υλοποίησης έργων.

Αναζητούμε ενθουσιώδεις ανθρώπους με ακαδημαϊκή μόρφωση σε οικονομικές και θετικές επιστήμες για να τους εντάξουμε σε μια δυναμική ομάδα συνεργατών.

Εφόσον επιθυμείτε να γίνετε και εσείς μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε αποστείλατε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα στο info@stochasis.com

Οργάνωση & ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, οργανωτικός & λειτουργικός σχεδιασμός

επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες βιωσιμότητας, αποτίμηση/μελέτες αποτίμησης, μελέτες χρηματοικονομικής αναδιάρθρωσης