Σε ένα σύστημα, η μονάδα που έχει στη διάθεσή της τις περισσότερες αποκρίσεις στα σήματα του περιβάλλοντος ελέγχει το σύστημα

Πρώτος Νόμος της Κυβερνητικής

Προφίλ

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. δραστηριοποιείται στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που σηματοδοτεί το οικονομικό περιβάλλον και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Συνδυάζουμε τη γνώση της αγοράς με σημαντική τεχνογνωσία, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και στοχεύοντας στην ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας. Η δυναμικότητα, η ευελιξία και η πίστη στις ανθρώπινες αξίες αποτελούν πλεονεκτήματα της εταιρείας μας.

Πελάτες μας είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους επιδιώκουμε να μεταδώσουμε το σύστημα γνώσης που αναπτύσσουμε στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων, προσδίδοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες τους.

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ). Ο κύριος Βασίλης Ρεγκούζας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΣΜΑ από 3/4/2015 έως 14/3/2019, για δύο συνεχόμενες θητείες.

ΕΣΠΑ, Κλαδικές μελέτες, Επιχειρηματικό σχέδιο, ΣΕΣΜΑ, σύμβουλοιεπιχειρήσεων,ΕΣΠΑ,σύμβουλοι επενδύσεων,επιδοτήσεις,επιχορηγήσεις,επενδυτικός νόμος,αναπτυξιακός νόμος