Βλέπω μόνο μία, την επόμενη κίνηση, αλλά είναι πάντα η σωστή

Jose Raul Capablanca, 1888-1942, Κουβανός σκακιστής

 

Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Οι υπηρεσίες μας έχουν ως στόχο την υποστήριξη της επιχείρησης για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής και τη βέλτιστη κατανομή των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων.

Εφαρμόζουμε συστήματα μέτρησης επιχειρησιακής απόδοσης (Business Balanced Scorecard), με σκοπό τη σύνδεση των λειτουργιών της επιχείρησης με τους στρατηγικούς στόχους, χρησιμοποιώντας κρίσιμους δείκτες αποδοτικότητας (KPIs).

Αναγνωρίζοντας ότι για τη λήψη οποιασδήποτε στρατηγικής και επιχειρηματικής απόφασης η εταιρική υπευθυνότητα και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν τα απαραίτητα σημεία ισορροπίας μεταξύ της επιχειρηματικής δημιουργίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, η Stochasis προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους συγκεκριμένους τομείς.

Η ΣΤΟΧΑΣΙΣ υποστηρίζει αποτελεσματικά τους στόχους και τη στρατηγική marketing των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να εστιάζουν τις προσπάθειές τους σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, να εντοπίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να σχεδιάζουν το κατάλληλο πρόγραμμα marketing ενεργώντας με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, προκειμένου τα προϊόντα/υπηρεσίες τους να διαγράψουν μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Στρατηγικά και επιχειρηματικά σχέδια
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφόρου ανάπτυξης

                     -Στρατηγικό πλάνο εταιρικής υπευθυνότητας (corporate responsibility)
                     -Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing

                     -Κατάρτιση σχεδίου marketing (marketing plan)
                     -Έλεγχος marketing (marketing audit)
                     -Σχεδιασμός εταιρικής εικόνας και ταυτότητας
                     -Υπηρεσίες ανάπτυξης δικτύου franchise
 

Επιχειρηματικό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, σχέδιο μάρκετινγκαειφόρος ανάπτυξη,Στρατηγικό πλάνο εταιρικής υπευθυνότητας,Σχεδιασμός εταιρικής εικόνας και ταυτότητας,Υπηρεσίες ανάπτυξης δικτύου franchise