Πίστευα παλαιότερα πως το να διευθύνεις μία επιχείρηση είναι σα να είσαι μαέστρος σε  μια συμφωνική ορχήστρα, αλλά δε νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. Είναι μάλλον σαν τζαζ. Υπάρχει περισσότερος αυτοσχεδιασμός.

Warren Bennis, 1925- , Αμερικανός γκουρού του management

Διοίκηση Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στην ευρύτερη ανάγκη των επιχειρήσεων και των οργανισμών να υλοποιούν προγράμματα και δράσεις που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα, με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων και έργων.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης δράσεων
  • Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης/διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμματων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς
  • Διαχείριση Έργου (Project Management)
Μελέτες Ωρίμανσης, διαχείριση έργου, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, υλοποίηση προγραμμάτων, Συγχρηματοδοτούμενα έργα & αναπτυξιακά προγράμματα, σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης